Mange reiser trues nå av det pågående koronaviruset, og per dags dato frarådes alle fritidsreiser, reiser kanselleres og flere land har lukkede grenser. Dinero har laget en god oversikt over dine rettigheter som reisende under koronautbruddet hos de ulike reiseforsikringsseskapene:

NB: Situasjonen endres hele tiden, og informasjonen fra forsikringsselskapene endres deretter. Sjekk med selskapet om du er i tvil. 

Europeiske

Dekker avbestilling av reiser til utlandet som er avbestilt mellom 12. mars og 14. april – uavhengig av reisedato, så lenge reisen er kjøpt før 12. mars. Dekker ikke innenlandsreiser.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/–selskap for å få booket om reisen. Ved karantene/reiseforbud i utlandet på grunn av korona, dekkes hotellopphold i inntil 14 dager.

Meld avbestilling
Meld hjemreiseskade
Les mer

Gjensidige

Dekker avbestilling av reiser til utlandet med avreise mellom 14. mars og 14. april, som avbestilles fra og med 14. mars, samt reiser med avreise mellom 12. mars og 26. mars, som ble avbestilt fra og med 12. mars.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise for reiser kjøpt før 13. mars, og framskyndet hjemreise må skje mellom 14. og 28. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen. 

Meld saken på nett
Les mer

Storebrand

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise mellom 14. og 21. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.
Storebrand anbefaler at du melder saken din på nett.

Meld saken på nett
Les mer

Tryg

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. Dekker ikke innenlandsreiser.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade
Les mer

Codan

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. Dekker ikke innenlandsreiser.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade
Les mer

Gouda

Dekker avbestilling av reiser til utlandet med avreise mellom 14. mars og 14. april, som avbestilles fra og med 14. mars, samt reiser med avreise mellom 12. mars og 26. mars, som ble avbestilt fra og med 12. mars.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise for reiser kjøpt før 13. mars, og framskyndet hjemreise må skje mellom 14. og 28. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade
Les mer her

SpareBank 1 Forsikring

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. Dekker også innenlandsreiser.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade
Les mer

KLP Forsikring

Dekker avbestilling av alle reiser til utlandet med avreise mellom 14. mars og 20. april.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise mellom 14. og 28. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade
Les mer

DNB Forsikring

Dekker avbestilling av reiser til utlandet med avreise til og med 14. april. Reisen må være bestilt før 12. mars 2020.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise fram til 14. april. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade
Les mer her

Nemi

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. Avbestilling av innenlandsreiser dekkes ikke.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise mellom 14. og 28. mars. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade per e-post: skade@nemiforsikring.no
Les mer

Frende

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april.

Dersom du er i utlandet, dekkes nødvendige og dokumenterte merkostnader forbundet med ombooking av hjemreise fram til 21. mars, uavhengig av opprinnelig hjemreise. Kontakt flyselskap eller reisebyrå/-selskap for å få booket om reisen.

Meld skade
Les mer

Eika

Dekker avbestilling av alle fritidsreiser til utlandet med avreise mellom 12. mars og 14. april. Dekker ikke innenlandsreiser.

Er du i utlandet og ønsker å reise hjem, kontakt Eikas døgnbemannede alarmsentral på telefon +45 70 10 50 50.

Meld skade
Les mer

For kredittkort med reiseforsikring, se dinero.no.

KILDE: DINERO.NO

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN