Det har aldri vært viktigere å sjekke reiseforsikringen enn i disse dager. Det gjelder ikke bare for eventuell sykdom eller uhell, men også hva du har krav på dersom hotell og transport påvirkes av den ekstraordinære situasjonen verden fortsatt befinner seg i. Innholdet i mange reiseforsikringer vil påvirkes direkte av myndighetenes offisielle reiseråd. At et land er åpent for besøkende, betyr altså ikke at din forsikring automatisk er gyldig.

LES OGSÅ: HIT KAN DU REISE NÅ

DNB/Sparebank1 (Fremtind Forsikring):

I korte trekk: Reiseforsikringen gjelder som normalt. Men det er flere viktige betingelser:

«Dersom du reiser til land hvor Utenriksdepartementet fraråder reiser, vil du ikke få erstatning for økonomisk tap eller skader hvis det skjer noe knyttet til koronasituasjonen. 

– Reiseforsikringen dekker imidlertid vanlige hendelser som ulykker, tyveri, akutt sykdom som ikke er relatert til korona.

– Avbestilling gjennom forsikringsselskapet påvirkes også av reiserådene. Har du for eksempel bestilt fly og hotell etter 12. mars 2020 til et land  hvor UD fraråder reiser, får du ikke dekket avbestilling. Dette gjelder også hvis UD seinere opphever reiserådet for landet.» Kilde: Dnb.no

Gjensidige:

Også Gjensidige har lignende forsikringsavtaler:
«Velger du å reise på tross av reiserådene, må du være forberedt på at ingen hendelser som har sammenheng med koronasituasjonen vil bli dekket av reiseforsikringen.
Om du for eksempel reiser du til et område hvor det er påvist smitte, vil evakuering ikke bli dekket. Dette fordi situasjonen var kjent før avreise. For andre hendelser gjelder forsikringen som opprinnelig avtalt, men våre muligheter til å hjelpe deg i disse områdene er nå svært begrenset. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege, da det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden. I tillegg kan man ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge, dersom det skulle bli nødvendig.»
Dersom reiserådet fra UD opphører for landet du skal reise til gjelder følgende:

«Hvis du blir testet og får påvist smitte av koronaviruset, gjelder forsikringen på samme måte som ved annen sykdom. Men hvis du allerede var syk eller hadde symptomene før avreise, ansees det ikke som uventet og akutt sykdom og eventuelle utgifter dekkes derfor ikke av forsikringen.» Kilde: Gjensidige.no

NYHET: CHARTER TIL KRETA OG RHODOS

Tryg har valgt en litt annen linje:

«Det er viktig å merke seg at så lenge Utenriksdepartementet fraråder reise til aktuelt land/område, vil ikke reiseforsikringen gjelde hvis du reiser. Dette gjelder selv om det aktuelle landet har gjenåpnet grensene sine.» Kilde: Tryg.no

Europeiske sier følgende om reiserestriksjoner og hvilke land de dekker:

«Fra dagen kartet (til UD) er oppdatert med EØS/Schengen kan du kjøpe reiser til grønne land/områder, men avreise kan ikke være tidligere enn 15. juli. Dersom området du skal reise til fortsatt er grønt ved avreisetidspunktet, er reiseforsikringen gyldig, uten unntak, på reisen. Hvis området du har kjøpt reise til endrer seg fra grønt til rødt før avreisetidspunktet, dekker reiseforsikringen avbestilling av reisen.»
De har altså ikke gyldig reiseforsikring for reiser til såkalt røde områder.

«Det må foreligge et evakueringsråd fra UD for at reiseforsikringen skal dekke evakuering fra et område som går fra grønt til rødt mens du oppholder deg der.

For øvrige land i verden gjelder reiserådet frem til 20. august. Reiseforsikringen dekker ikke reiser som kjøpes eller gjennomføres så lenge det er reiseråd. Husk at reiseforsikringen ikke gjelder til de landene som UD fraråder å reise til, selv om disse landene har opphevet forbudet mot innreise.»
Kilde: Europeiske.no

Codan:

«Dersom du velger å reise ut av Norge til et land som er frarådet av UD på utreisereisetidspunktet, vil ikke reiseforsikringen din være gyldig.»
Kilde: Codan.no

LYST TIL Å FÅ NY REISEINSPIRASJON RETT HJEM I POSTKASSA? ABONNER PÅ MAGASINET REISELYST HER!
TILBAKE TIL HOVEDSIDEN