Vi ser inn i krystallkula!

Når, hvor og hvordan vil vi reise i fremtiden? Det er spørsmålet for både reisende og arrangører i et fortsatt noe usikkert reiseliv. Men det er grunn til optimisme, skal vi tro bransjen selv.