STOR TEST: NORGES BESTE SKISTEDER

1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2. Avpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt

Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

SKIKK OG BRUK I SKILØYPA

4. Forbikjøring/ utforkjøring

Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. Starte, kjøre inn i, eller svinge oppover i nedfarten På to hjul

Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten 

Stopp ikke opp, eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

NORGES BESTE FJELLSPA

8. Skistoppere/ fangremmer

Dette er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

9. Respekter skilt

Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Hjelp til ved ulykker

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

HUSK OGSÅ: Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Kilde: Alpinanleggenes Landsforening

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN