Dengue er kanskje ikke en sykdom du har tenkt over som farlig. Men bare i 2019 ble nesten 150.000 mennesker smittet på Filippinene av denne myggoverførte sykdommen, og det ble rapportert over 600 dødsfall. Også Vietnam, Malaysia og Bangladesh opplever store dengue-utbrudd, melder SOS International.  

Og det er mer å tenke på: Når tok du egentlig siste polio-vaksine, og hva var nå reglene for gulfeber-vaksine igjen? Det er ikke så lett å huske på alt med vaksiner og sykdomsbeskyttelse. Så her får du en liten oppsummering av det viktigste du må tenke på. Husk for øvrig alltid å rådføre deg med lege 4-6 uker før avreise!

Reisevaksiner

BASISVAKSINER

Generelt bør alle være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Selv om reiser ikke nødvendigvis vil øke risikoen for disse sykdommene, er det hensiktsmessig å oppdatere dem sammen med reisevaksinasjon. Per mai 2019 er det rapportert om tilfeller av polio, eller at landet er sårbart for utbrudd, i bl.a. Pakistan, Indonesia, Kenya og Mosambik, og vaksinasjon er nødvendig. 

TID: En del av grunnvaksinasjonsprogrammet. NB: Ved reise og opphold til land med polioutbrudd må alle være vaksinert mot polio innen 12 måneder før planlagt utreise fra besøkslandet. Dette gjelder også barn selv om de er «fullvaksinerte». Husk internasjonalt vaksinasjonssertifikat til land med krav om dette.

VARIGHET: Voksne trenger oppfriskningsvaksine hvert tiende år. 

MMR-VAKSINE

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Spesielt viktig før reise til land der sykdommene er vanligere enn i Norge, bl.a. flere land i Vest-Europa som Frankrike, Italia og Hellas samt USA og New Zealand. NB: Risikoen for meslinger er størst hos voksne, og røde hunder hos gravide kan gi alvorlige fosterskader. For personer født før 1960 er MMR-vaksine vanligvis ikke nødvendig.

TID: En del av barnevaksinasjonsprogrammet (to doser). Er barnet mellom 9 og 15 måneder og skal reise til land med pågående meslingutbrudd bør fremskyndelse av vaksinen vurderes. 

VARIGHET: Langtids- til livsvarig beskyttelse etter to doser. 

HEPATITT A

Hepatitt A er en virusinfeksjon som kan forårsake leverbetennelse. Kan smitte gjennom bl.a. forurenset vann og mat og drikke som er blitt håndtert av smittede personer. aksine er anbefalt for reise til en rekke land med høy forekomst av hepatitt A, bl.a. Tyrkia, Mexico, Peru, Indonesia, Vietnam, Kenya og Sri Lanka. 

TID: Første dose bør tas 2-4 uker før avreise. Kan gis fra ett års alder.

VARIGHET: Første dose gir normalt beskyttelse i minst et år. For å sikre langvarig beskyttelse gis en andre dose tidligst etter 6 måneder. 

HEPATITT B 

Hepatitt B er en virussykdom som kan angripe leveren. Smitte skjer bl.a. gjennom blod, kroppsvæske og ved ubeskyttet seksuell kontakt. Noen er mer utsatt enn andre, som helsepersonell, og risikosituasjoner kan blant annet bære frivillig arbeid, tatovering, fotpleie, ulykker og sykehusopphold. Vaksinasjon av barn før langtidsopphold bør vurderes. Rådfør deg med lege om vaksinasjon er nødvendig. Det finnes også kombinasjonsvaksine mot hepatitt A + B, som ofte brukes i reisesammenheng. Land der vaksinasjon kan være aktuelt er bl.a. Bulgaria, Russland, Jordan, Brasil, Peru, Mexico, Marokko, Egypt og Kenya. 

TID: Første dose bør tas 4-6 uker før avreise, og i minst tre doser. Først to doser med fire ukers intervall og siste dose etter minst fem måneder. Ble en del av barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra 1. november 2016. 

VARIGHET: Inntil et år etter to doser. Langvarig, og sannsynlig livslang beskyttelse etter fullvaksinasjon. 

GULFEBER

Gulfeber forårsakes av gulfeberviruset og overføres fra infiserte aper til mennesker eller fra person til person gjennom ulike myggarter. Inkubasjonstid er 3-6 dager, og symptomer varierer fra milde til alvorlig sykdom. Starter vanligvis med akutt feber, skjelvinger, hodepine, muskelsmerter, kvalme og oppkast. Ca. 15% av smittede utvikler deretter alvorlige symptomer. Det finnes ingen spesifikk behandling, og vaksinasjon er det beste forebyggende tiltak mot gulfeber. Vaksine bør vurderes ved innreise til bl.a. Rwanda, Kenya, Etiopia, Argentina og Brasil. Beskyttelse mot myggstikk er viktig om man ikke er vaksinert. Noen land krever gulfebervaksinasjonsbevis ved innreise – det gjelder også ved mellomlandinger. 

TID: Bør tas minst ti dager før avreise. Kan gis fra 9 måneders alder.

VARIGHET: Èn enkeltdose gir beskyttelse hos 99% og fører hos de fleste til livslang beskyttelse.  

Øvrige vaksiner

For reise til strøk der sykdommen er utbredt, eller ved andre faktorer, bør også vaksiner mot tyfoid, tuberkulose (BCG), skogflåttencefalitt, meningokokk (noen land krever dokumentasjon), japansk encefalitt samt influensa og pneumokokksykdom og drikkevaksine mot kolera vurderes. Skal du bo eller reise i områder med rabies hvor medisinsk behandling er utilgjengelig eller skal arbeide med dyr i utlandet bør rabiesvaksine vurderes. Fordi barn kan tenkes å få kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene nødvendigvis får det med seg, kan det være aktuelt å vaksinere barn som skal bo i områder med rabies. Rådfør deg med lege om hva som er aktuelt for deg og din reise. 

Forebygging 

MALARIA

Malaria er en febersykdom som forårsakes av en parasitt, og som overføres fra person til person gjennom bitt av infisert mygg. Det er risiko for malaria i 47 land sør for Sahara, og i land som bl.a. Costa Rica, Thailand, Indonesia, Filippinene, Laos, Vietnam, Kina og Nepal. Malariamedisin samt forebyggende tiltak som myggspray anbefales ved alle reiser hit. Malaria er som regel sesongbetont, og det er som regel størst fare ved regntid. Inkubasjonstiden fra myggstikk til symptomer er mellom 7-30 dager avhengig av myggart, i sjeldne tilfeller kan de opptre flere måneder og år etter at man har forlatt malariaområdet. Vanlige symptomer er svingende feber, slapphet, blekhet, hodepine og kvalme m.m. 

FOREBYGGING: Bruk myggmiddel med virkestoffet DEET, sov under myggnetting, samt beskytt kroppen med sokker, bukser og langermete plagg (gjerne impregnert med insektsspray) etter solnedgang. Det anbefales også malariatabletter som f.eks. Malarone. 

NB: Malariamedisin skal påbegynnes fra ett døgn til en uke før innreise til malariaområder avhengig av type, og fortsettes under og etter reisen. 

DENGUEFEBER

Denguefeber overføres av samme myggart som gulfeber, men vaksine mot gulfeber beskytter ikke mot denguefeber. Denguefeber har de siste årene vært på frammarsj i store deler av verden, og er i dag den vanligste myggoverførte sykdommen i verden, ifølge Folkehelseinstituttet. Sykdommen forekommer i mer enn 100 tropiske og subtropiske land, inkludert de fleste land i Afrika sør for Sahara, Thailand, India, Maldivene, Filippinene, Karibia inkl. Puerto Rico og Cuba, Sentral-Amerika og stillehavsøyene. Denguemyggen stikker hele dagen, men særlig tidlig om morgenen og på ettermiddagen, og spesielt under regntid. Inkubasjonstiden er 2-14 dager, og symptomer er bl.a. feber, hodepine, kvalme, utslett og sterke ledd– og muskelsmerter. Sykdommer går som regel over av seg selv, men det kan gå lang tid før man blir helt frisk. Blir man bitt flere ganger kan det utvikles til hemoragisk feber (DHF) og være dødelig. 

FOREBYGGING: Det finnes foreløpig ingen vaksine eller forebyggende medisiner mot denguefeber i Norge, så egne tiltak for å unngå stikk er viktig. Bruk myggmiddel som inneholder DEET, kle deg i heldekkende klær og bruk impregnert myggnett om natten. 

NB: Oppsøk lege straks om du får symptomer etter en reise fra dengue-endemiske området. Har man hatt denguefeber før bør man være ekstra påpasselig med å unngå stikk. Er du usikker, rådfør deg med lege, og ta test som kan påvise evt. tidligere denguefeber. 

ZIKAFEBER

Zikafeber er forårsaket av zikaviruset som hovedsakelig overføres med gulfeber

myggen. Smitte kan også skje fra mor til foster, og i sjeldne tilfeller smitte seksuelt og ved blodgivning. Sykdommen gir vanligvis milde eller ingen symptomer, men kan hos gravide forårsake skader på fosteret. Inkubasjonstiden er vanligvis 3-12 dager, og merkes med feber, øyebetennelse, leddsmerter og utslett. Zikaviruset opptrer ofte der det er fare for malaria, og i de senere årene har det vært store utbrudd i bl.a. Filippinene, Thailand, Karibia, Brasil og Cuba. Det har også blitt meldt om enkelttilfeller i bl.a Kroatia, Hellas og Spania.   

FOREBYGGING: Det finnes ingen vaksine eller medisinsk behandling mot zikafeber. Vær dermed nøye med å unngå myggstikk i zikaområder, spesielt viktig for gravide. 

NB: Det kan være vanskelig å skille zikafeber fra denguefeber og chikungunyafeber, rådfør deg alltid med lege. Testing for zikavirus skjer ved blodprøve hos fastlegen minst fire uker etter hjemkomst og kan være aktuelt for personer som har oppholdt seg i zikaområder som enten har symptomer, er gravide, menn som har en gravid seksualpartner eller kvinner og par som planlegger graviditet.

Generelle råd

Gjør ditt beste for å unngå å bli stukket av mygg i land der dette er et problem: Kle deg med lange ben/ermer når myggen er mest aktiv, bruk godt myggmiddel og sov alltid under myggnetting. For å unngå mageproblemer kan det hjelpe noe å vaske hendene eller desinfisere dem før man spiser og kun spise kokt eller gjennomstekt mat. Dukoral er i Felleskatalogen omtalt som en kolera-vaksine, men Dukoral kan også gi litt redusert risiko for diaré. Noen mener også at kulltabletter, Idoform og Imodium kan hjelpe. Postafen og ingefærtabletter kan hjelpe mot bil-/sjøsyke. Husk også å drikke nok vann for å unngå dehydrering og smøre deg godt med solkrem. 

NB: Dette er bare en veiledning, og øvrige vaksiner og medisiner anbefales ut fra hvor, hvordan og hvor lenge du skal reise, samt yrke, alder og medisinsk tilstand. Rådfør deg dermed alltid med reiselege gjerne 4-6 uker før avreise. 

Mer info finner du bl.a. på fhi.no, reisemedisin.no, vaksineklinikken.no og vaksine.no. Fhi.no har også en god oversikt over hvilke vaksiner som er aktuelle for hvert enkelt land. 

Kilder: fhi.no, who.int, helsenorge.no, sos international og vaksine.no.

LYST TIL Å FÅ NY REISEINSPIRASJON RETT HJEM I POSTKASSA? ABONNER PÅ MAGASINET REISELYST HER!
TILBAKE TIL HOVEDSIDEN