FORKLARING

ZIKAFEBER

HVA: Zikafeber er forårsaket av zikaviruset som hovedsakelig overføres med gulfebermyggen. Smitte kan også skje fra mor til foster, og i sjeldne tilfeller smitte seksuelt og ved blodgivning. Sykdommen gir vanligvis milde eller ingen symptomer, men kan hos gravide forårsake skader på fosteret.

SYMPTOMER: Inkubasjonstiden er vanligvis 3-12 dager, og merkes med feber, øyebetennelse, leddsmerter og utslett.

FOREBYGGING: Det finnes ingen vaksine eller medisinsk behandling mot zikafeber. Vær dermed nøye med å unngå myggstikk i zikaområder, spesielt viktig for gravide.

NB: Det kan være vanskelig å skille zikafeber fra denguefeber og chikungunyafeber, rådfør deg alltid med lege. Testing for zikavirus skjer ved blodprøve hos fastlegen minst fire uker etter hjemkomst.

GULFEBER

HVA: Gulfeber er en akutt virussykdom og som ofte er dødelig. Forårsakes av gulfeberviruset og kan overføres fra infiserte aper til mennesker eller fre person til person gjennom ulike myggarter.

SYMPTOMER: Inkubasjonstid er 3-6 dager, og symptomer varierer fra milde til alvorlig sykdom. Starter vanligvis med akutt feber, skjelvinger, hodepine, muskelsmerter, kvalme og oppkast. Ca. 15% av smittede utvikler deretter alvorlige symptomer. Det finnes ingen spesifikk behandling.

FOREBYGGING: Vaksinasjon er det beste forebyggende tiltak mot gulfeber. Èn enkeltdose gir beskyttelse hos 99% og fører hos de fleste til livslang beskyttelse.

NB: Gulfebervaksinen bør tas minst ti dager før avreise. Noen land krever gulfebervaksinasjonsbevis ved innreise – det gjelder også ved mellomlandinger.

DENGUEFEBER

HVA: Denguefeber overføres av samme myggart som gulfeber og zika, og er i dag den vanligste myggoverførte sykdommen i verden. Denguemyggen er spesielt utbredt i urbane områder, og stikker hele dagen.

SYMPTOMER: Inkubasjonstiden er 2-14 dager, og symptomer er bl.a. feber, hodepine, kvalme, utslett og sterke ledd– og muskelsmerter. Sykdommer går som regel over av seg selv, men det kan gå lang tid før man blir helt frisk. 5-10 prosent utvikler dengue hemoragisk feber (DHF), som har opptil 30 prosent dødelighet. Faren øker betraktelig ved andre gangs smitte. DHF er vanligst i Asia og ikke rapportert fra Afrika ennå.

FOREBYGGING: Det finnes foreløpig ingen vaksine eller forebyggende medisiner mot denguefeber i Norge, så egne tiltak for å unngå stikk er viktig.

NB: Oppsøk lege straks om du får symptomer etter reise fra et område med dengue.

MALARIA

HVA: Malaria er en febersykdom som overføres gjennom bitt av infisert Anopheles-mygg. Det er risiko for malaria i 47 land sør for Sahara, og malariamedisin anbefales ved de fleste reiser hit. Malaria er som regel sesongbetont, med størst utbredelse under og etter regntiden. Malaria forekommer ikke på steder med temperaturer under 20 grader, i ørken (foruten oaser) eller i høyder over 2500 moh.

SYMPTOMER: Inkubasjonstiden er 7-30 dager, i sjeldne tilfeller kan de opptre flere måneder og år etter at man har forlatt malariaområdet. Vanlige symptomer er svingende feber, slapphet, blekhet, hodepine og kvalme.

FOREBYGGING: Bruk myggmiddel med virkestoffet DEET, sov under myggnetting, samt beskytt  kroppen med sokker, bukser og langermete plagg (gjerne impregnert med insektsspray) ved soloppgang og solnedgang. Det anbefales også malariatabletter som f.eks. Malarone.

HJERNEHINNEBETENNELSE

HVA: Ved reise i meningittbeltet i Afrika, som strekker seg fra Senegal til Etiopia bør man overveie å ta vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse/ meningokokksykdom. Oftest skjer smitte gjennom nærkontakt og dråpesmitte mellom mennesker, som deling av flaske, glass eller kyssing.

SYMPTOMER: Inkubasjonstid er 2-10 dager, og kan utvikle seg til mindre alvorlig systemisk meningokokksykdom eller akutt alvorlig systemisk meningokokksykdom som gir raskt alvorlig sykdom, med symptomer som feber, frysninger, nakkestivhet, hodepine og kvalme. Opptil 50 % dødelig om ubehandlet, så kontakt alltid lege umiddelbart ved mistanke.

FOREBYGGING: Det finnes seks ulike meningokokkvaksiner i Norge, rådfør deg med lege. Unngå dråpesmitte. N

LYST TIL Å FÅ NY REISEINSPIRASJON RETT HJEM I POSTKASSA? ABONNER PÅ MAGASINET REISELYST HER!
TILBAKE TIL HOVEDSIDEN