København er en av byene i Europa som satser stort på å tilrettelegge byen for syklister. Her fra Strøget. Foto: Torild Moland

København er en av byene i Europa som satser stort på å tilrettelegge byen for syklister. Foto: Torild Moland

Nå kan også Oslo sentrum bli bilfritt i løpet av få år – om den nye politiske ledelsen i byen får det som de vil. MDG i Oslo avslørte nemlig nylig at de ønsker å gjøre sentrum bilfritt innen 2019, med fokus på området innenfor Ring 1. Det vil omtrentlig si strekningen fra Oslo S til Slottet, med rundt 4-5 kvartaler på hver side, og vil utgjøre Europas nest største bilfrie sentrum etter Venezia.

– Et bilfritt sentrum vil være et enda mer levende og hyggelig sted å være for alle. Det er også et av flere viktige tiltak for å redusere klimagassutslippene og luftforurensingen. I Oslo står biltrafikk for 60% av utslippene og da sier det seg selv at vi må ta tak i dette, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

I Miljøpartiet De Grønne sitt Osloprogram for 2015-2019 står det også at de vil arbeide for at 25 % av daglige reiser i Oslo gjennomføres på sykkel i 2025. Dette skal blant annet skje ved å etablere egne sykkelfelt som oppleves tryggere å bruke.

På dette området ligger våre danske naboer i København noen skritt foran oss, og teknikk- og miljøborgermester Morten Kabel forteller at byen har investert en milliard kroner på å forbedre forholdene for syklistene for å gi både dem og fotgjengere større plass i gatene. Og det har gitt resultater.

– København har som mål at 50% av byens pendlere skal bruke sykkelen til og fra jobb og studie. Vi er godt på vei, i dag bruker 45% av pendlerne sykkel, og generelt i København er tallet oppe på 63%. Vi har sett en markant stigning i antallet syklister de siste årene, forteller Kabel.

Danskene melder om at handelen har økt i gatene som har stengt for biltrafikk. Visstnok shopper syklister og gående mer enn bilkjørerne. Foto: Torild Moland

Danskene melder om at handelen har økt i gatene som har stengt for biltrafikk. Visstnok shopper syklister og gående mer enn bilkjørerne. Foto: Torild Moland

Han forteller også at Københavns bilfrie gater Strøget og Købmagergade er byens absolutt mest populære og mest benyttede handelsgater. 

– Det skyldes nok at københavnere og turister kan gå og handle i fred og ro, uten støy og luftforurensing fra bilene. Det gir en helt annen og hyggeligere atmosfære når en gate er full av mennesker, enn når den er full av biler.

I København har det også blitt lagt ned en rekke parkeringsplasser i den indre by for å gi plass til uteserveringer og arrangementer for å skape liv. Kabel forteller videre at det jobbes for muligheten til å skape Københavns første bilfrie bydel, og han mener det er fint at flere har startet å legge langsiktige planer.

– Jeg er glad for at det nye bystyret i Oslo tenker samme tanker, så vi kan inspirere hverandre videre.

I Nørrebrogade i København er sykkelstier og fortau bygget ut, mens kjørefelt er snevret inn.  Foto: Torild Moland

I Nørrebrogade i København er sykkelstier og fortau bygget ut, mens kjørefelt er snevret inn. Foto: Torild Moland

I Oslo foregår også mye av handelen i sentrum, og Gunnar Larssen, administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening (OHF) mener og at handel og kommersielle tilbud er en stor, om ikke den største, bidragsyteren til en levende by.

– OHF er opptatt av at handel, service og servering skal ha gode og forutsigbare rammevilkår, og bryr oss om at byen skal være attraktiv og tilgjengelig for alle – enten du går, sykler, reiser kollektivt eller kjører bil.

Men Larssen understreker også at det blir viktig å tenke helhetlig i planleggingen av et bysentrum for fremtiden, og  mener det er viktig å lære av hverandre.

– Det innebærer blant annet å se på hvordan varer, ansatte og besøkende skal komme seg til og fra byen på en enkel og miljøvennlig måte. Da må vi lære av de beste byene, og velge smarte og grønne løsninger med plass for alle, sier Larssen.

Athen har blitt mye hyggeligere etter at byen satt inn tiltak for å redusere biltrafikken.  Spesielt er trappebaren Yasemi i Plaka utrollig koselig. Foto: Gjermund Glesnes

Athen har blitt mye hyggeligere etter at byen satt inn tiltak for å redusere biltrafikken. Spesielt er trappebaren Yasemi i Plaka utrollig koselig. Foto: Gjermund Glesnes

Og det er ikke bare København som har startet å tenke mer grønt. I Athen startet de allerede i 2004, i forbindelse med sommer-OL,  å stenge både den største motorveien som gikk rett under Akropolis og hovedhandlegata Ermou for biltrafikk. Det er også gjort flere andre tiltak som har redusert både biltrafikk og forurensing som har ført til at byen har fått en helt annen – og langt hyggeligere – atmosfære.

Madrid har per dags dato Europas nest største bilfrie område, men om planene for Oslo blir gjennomført tar vi over den plassen. Foto: Marte Veimo

Madrid har per dags dato Europas nest største bilfrie område, men om planene for Oslo blir gjennomført tar vi over den plassen. Foto: Marte Veimo

Også i Madrid har det skjedd store forandringer de siste årene med stenging av flere gater, og det planlegges å redesigne enda 24 gater til for tilrettelegging for fotgjengerne. I Brüssel har de i år stengt flere gater i sentrum, og byen omtales per i dag som Europas nest største bilfrie by etter Venezia. I Freiburg i Tyskland har de bygget et eget bilfritt eco-boligområde og i Dubrovnik er hele gamlebyen 100% bilfri.

Et mulig bilfritt Oslo slenger seg altså på en internasjonal trend – det finnes nemlig hundrevis av byer rundt omkring i verden som allerede har bilfrie områder:

HER ER 10 BILFRIE BYER I EUROPA

 

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN